Volg ons!

Chirurgische maskers

Chirurgische maskers
Nieuwe Europese Norm EN14683

Chirurgische maskers zijn in de eerste plaats bedoeld om de patiënt beschermen tegen besmetting met micro organismen uit de neus of mond van medisch personeel. Volgens de nieuwe Europese standaard voor chirurgische maskers worden er ook andere eisen gesteld aan een chirurgisch masker.

De Europese standaard EN14683 voor chirurgische maskers is door de projectgroep van de CEN 205/WG14 op 19 september 2005 goedgekeurd. Het doel van deze norm is het standaardiseren van de informatie over chirurgische maskers en het bepalen van de belangrijke criteria waaraan het masker moet voldoen.
De Europese standaard omschrijft de eisen die aan de

constructie, de werking en de testmethoden van chirurgische maskers zijn gesteld. Deze standaard is uitdrukkelijk niet van toepassingen voor maskers die bedoeld zijn om het medisch personeel te beschermen.

Criteria
In de nieuwe Europese norm zijn de volgende eisen omschreven:

1. Bacteriële filter efficiency (BFE)
De BFE is de effectiviteit van een chirurgisch masker in het tegenhouden van aerosole druppels die bacteriën bevatten en geeft aan hoeveel deeltjes door het chirurgisch masker worden tegen gehouden. Dit hangt rechtstreeks samen met de hoeveelheid bacteriën die via het masker vrijkomen in de omringende lucht. Hoe hoger het percentage, des te beter de patiënt beschermd is tegen deeltjes afkomstig van het medisch personeel.

2. Ademweerstand (Delta P)
De Delta P geeft de weerstand aan van een chirurgisch masker onder specifieke omstandigheden van luchtdoorstroming, temperatuur en vochtigheid. Hoe lager de ademweerstand, des te groter het comfort voor de gebruiker.

3. Spatweerstand
De spatweerstand is de weerstand van het filtermateriaal tegen het doordringen van spatten. Hoe hoger de spatweerstand hoe beter de gebruiker beschermd is tegen spatten.

Minimale prestatie-eisen volgens de nieuwe norm voor chirurgische maskers prEN14683

Keuze van het juiste chirurgische masker
Bij de keuze van een chirurgisch masker spelen enkele belangrijke factoren mee:

Duur van de ingreep
Hoe langer men in de operatiekamer verblijft hoe meer bacteriën vrijkomen in de lucht en hoe hoger het risico dat deze bacteriën in de operatiewond terechtkomen. Kies daarom bij langdurige ingrepen een masker met hoge filtercapaciteit (klasse II of IIR).

Risico van spatten tijdens de ingreep
Bij sommige chirurgische ingrepen kan men blootgesteld worden aan spatten. In dat geval wordt een spatbestendig masker aangeraden, al dan niet in combinatie met een veiligheidsbril. Als een chirurgisch masker bestand is tegen spatten wordt dit aangegeven met de letter ‘R’.

Aard van de ingreep, is er een hoger risiko dan normaal.
Bij Immunogecompromitteerde patiënten, implantaten, transplantaten etc.